Лични данни

Екипът на ЧСИ Мирослав Колев използва и събира лични данни, с цел осъществяване на делегираните му публични функции по осъществяване на принудително изпълнение. 

Създадена е строга организация и са въведени най-високите стандарти за защита на личните данни, събирани, пазени и използвани в дейността й, изцяло отговарящи на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент  (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Свържете се с нас

Имате въпрос или казус, с който искате да Ви съдействаме?

Свържете се с нас за повече информация.

ЧСИ Мирослав Колев
рег. № 788 на КЧСИ
гр. София, ул. “Цар Асен” 5, ет. 1, ап. 8